26 Mayıs 2019 Pazar

KOCAELİ 16°

“ENDÜSTRİ 4.0 EĞİTİMİ ANA OKULUNDAN BAŞLAMALI”

“Endüstri 4.0 eğitimi ana okulundan başlamalı”

Dicle Üniversitesi akademisyenlerinden Doç.Dr. Dilek Kurt, MMO Gebze’nin endüstri 4.0 sempozyumunda konuyu istihdam açısından değerlendirdi. Eğitimin ana okulu düzeyinden itibaren başlaması gerektiğini savundu

15 Mart 2019 Cuma 13:52 GÜNCEL

 

“Dördüncü sanayi devrimi” diye detanımlanan Endüstri 4.0’a dair, 2 ve 3 Mart günlerinde MMO Gebze Temsilciliği tarafından düzenlenen sempozyumunkatılımcılarından Dicle Üniversitesi akademisyenlerinden Doç.Dr. Dilek Kurt,sunumunun ardından gazetemizin sorularını yanıtladı. Endüstri 4.0 döneminde düşük eğitim ve niteliklerin olumsuzluklardan daha çok etkileneceğini öne süren Kurt, eğitimin ise çağın gereklerine paralel şekilde, çok küçükyaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini savundu:

 

15-24 YAŞGRUBUNA ACİL ÖNCELİK

 

“15-24 yaş kuşağındaki 13 milyon gencimizindaha önceden başlaması gerekiyor, onların niteliklerini arttırmamız gerekiyor. Önemli olan genç nüfusa sahip olmak veeğitimde bunu da değerlendirebilmek.

 

EĞİTİMİN BUKONUDA YAŞI VAR!

 

Gelişmiş ülkelerde dijital çağa uyumunsağlanabilmesi için çocukların çok küçük yaşta o eğitimi alması gerektiğibilinci var. Kendi ülkemizde de yapmamız lazım. Kodlama eğitimi verenkurumlarımız var. Eğitimin yaşı yok amabu konuda yaşı var. Çok erken başlanması lazım. Ana okullarında başlanmasıgereken bir eğitim modeli mutlaka olmalı.”

UZUN VADEDE TEKNOLOJİK İŞSİZLİK RİSKİ

 

Dijital dönüşüm dönemi, endüstri 4.0ile birlikte istihdama dair iyimser ve kötümser görüşler olduğunu kaydedenKurt, “İyimser görüşe göre yeni işler de ortaya çıkacak. Dolayısıyla işsizliköyle korkulur şekilde artmayacak. Ama bu görüşte şöyle bir farklılık var. Kısa sürede işsizlik olmasa da uzun vadedeişsizlik olacağına dair görüşler var. Kötümser görüşe göre de tamamenteknolojik işsizlik olacak. Dolayısıyla istihdama farklı açılardan bakmaklazım” dedi.

ÜNİVERSİTEYLE GENÇLER BULUŞTURULMALI

Kurt ülkemize dair değerlendirmede şugörüşlere yer verdi: “Ülkemizdeki duruma baktığımızda, dijital dönüşümde çokgüzel ilerlemeler var. Özelliklekurumsal şirketler bu konuda çok önemli yatırımlar da yapıyorlar. Amaönemli olan üniversiteyle gençleri bir araya getirebilmek.

SOFT YETENEKLER EDİNMELİLER

Gençler özellikle bu dönemde onlarındijital etkinlikler ve soft yetenekler (hassas,zor beceriler) dediğimiz yetenekleri edinmeli. İki tarafı birleştirmemizgerekiyor. Üniversitenin, sanayininihtiyacı geleceğin ihtiyacı demektir. Dolayısıyla üniversite, öğrenci buluşmasınıyaptığımızda ülkemizin daha ileriye gideceğine inanıyorum.”

 

 

 

 

**

 

 

 

 

Geliştirici etkinin yıkıcıya

baskın gelmesi bekleniyor

 

 

 

Doç.Dr.Dilek Kurt, MMO Gebze’ninEndüstri 4.0 Sempozyumu’nda, “Endüstri 4.0’da gerçek anlamda istihdam sorunu”başlığıyla yaptığı bildiride özetle şunları kaydetti:

Dördüncü Sanayi Devrimi çalışmahayatını derinden değiştirmektedir. Akıllı makineler iş hayatının DNA’sına yenibir şekil vermektedir. Hızı artarakdevam eden dijital dönüşüm; küresel emek piyasası ile birlikte örgüt yapılarını,yönetim ve iş yapma biçimlerini, çalışma koşullarını, geleneksel iş ilişkisinive endüstri ilişkilerini yeniden şekillendirmektedir.

 

ROBOT KULLANIMI HER

YIL YÜZDE 16 ARTIYOR

 

Dördüncü Sanayi Devrimi endüstriyelrobot kullanımı da hızla arttırmaktadır. UluslararasıRobot Federasyonu (International Federation of Robotics, IFR)’na göre robotkullanımı her yıl ortalama yüzde 16 artış göstermektedir.  IFR’ninverilerine göre 2021 yılında dünya genelinde tahminen 3.8 milyon endüstriyelrobot fabrikalarda kullanılacaktır. On yıl öncesinde fabrikalarda kullanılan endüstriyel robot sayısı ise1.1 milyon civarındaydı. 

 

ROBOT – İNSAN İLİŞKİSİ

DAHA DA YAYGINLAŞACAK

 

Endüstri 4.0 ile birlikte robotlarınteknolojik ve ekonomik önemi dünya genelinde artış göstermektedir. Robotlar üretim sektörünün dışında farklısektörlere de yayılarak gerek iş hayatının gerekse günlük hayatımızınvazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır: modern üretim tesislerindekiendüstriyel robotlar, günlük veya mesleki hayatta kullanılan hizmet robotları,savunma sanayinde kullanılan dronlar, ulaşım sektöründeki insansız araçlar.Yapay zekâlı robotların kullanımı arttıkça robot-insan işbirliği de daha dayaygınlaşacaktır.

 

Robotlar insanlara yardımcı olan,insanlar ile birlikte koordineli çalışan, hattainsanları yöneten ve kontrol eden pozisyonları işgal etmeye başladılar bile.Onlar artık sadece yardımcı değil, yeni çalışma arkadaşı, bir meslektaş verobot yönetici.

 

 

Endüstri 4.0’ın İstihdam Üzerindeki Etkisi Yıkıcı mı Geliştirici miOlacak?

 

Ancak robotların bu yeni görevleriile birlikte birçok işin robotlar tarafından yapılması nedeniyle emek piyasasıda etkilenecektir. Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. 

McKinsey Global Institute (2015) bugünkü teknolojik gelişmelerin ilk sanayidevrimlerine göre on kat daha hızlı ve üç yüz kat daha fazla olduğunu tahminetmektedir. Sonuç olarak;  teknolojitüm sektörlerde ve mesleklerde işgücü piyasasını ve emek ilişkilerini ciddidüzeyde değiştirecektir.  Söz konususüreçte en temel belirsizlik otomasyonun işgücünü ne ölçüde ikame edeceği,bunun ne kadar zaman alacağı ve ne kadar ileri gideceğidir.

 

 

Ancak yeni yaratılan işlere zamanındauyum sağlayamayan veya gerekli dijital yetkinliklere sahip olamayançalışanların uzun vadeli olarakteknolojik işsizlik ile karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır.

 

GELİŞTİRİCİ ETKİ, YIKICI

ETKİYE BASKIN GELMELİ

 

Endüstri 4.0 ile birlikte artarakgelişen teknolojinin istihdam üzerinde yaratacağı iki temel etkisi önemli birhusustur. Birincisi, teknolojinin emeğisermaye ile ikame edip işçileri işsiz kalmaya ya da yer ve iş değiştirmeyezorlayan yıkıcı veya diğer anlamı ile yer değiştirme etkisidir. İkincisiise yeni ürün ve hizmetlere olan talebi arttıran, yeni mesleklerin işlerin vesektörlerin ortaya çıkmasına imkân veren verimlilik veya geliştiricietkidir.   Söz konusu etkilerden beklenenise geliştirici etkinin yıkıcı etkiye baskın gelmesidir.”

 

 


DİĞER HABERLER

SONRAKİ HABER

İzmit’te Doğan Yeni Bir Lezzet Markası “KÖZDEN”

İzmit’te Doğan Yeni Bir Lezzet Markası “KÖZDEN”