25 Şubat 2020 Salı

KOCAELİ 16°
SERPİL ÖZKUL

SERPİL ÖZKUL

serpilozkul14@hotmail.com

AŞK KADIN İÇİN BİR TUZAKTIR

“Aşk ferman dinlemez” deyimi yüzyıllardır dillerde dolanır durur.

Bilimin, ilmin, aklı mantığı ortadan kaldırdığı, erkeklerin kadınlar üzerinde oynadığı oyundur AŞK.

Aşk her zaman aldatıcı olmakla beraber, mantığın devre dışı bırakıldığı, tamamen duygularla hareket edilen bir şaşkınlık halidir. Bu şaşkınlıktan sebeplenen erkekler de derhal taarruza geçer ve hiç çekinmeden, kadınların zayıf taraflarından istifade ederler.

Kadınlar aşkın kolaylıkla tesirine kapılıp, erkeklerin tatlı konuşmalarına, sınırsız yalanlarına inanmakta zorlanmazlar. Çorabın ucu kaçmıştır bir kere. Sevgilileri ne yapsa, ne söylese inanmaktan başka çareleri yoktur. O vefasıza hep güvenmiştir ve güvenecektir de.

Kadınların aşktan çekindikleri halde, kendi kendilerine,aşksız yaşayamayacaklarını da itiraf etmekten çekinmezler. Çünkü sevmek,hayatlarının en belli başlı bir saikidir. Fakat kadın, aşk özleminin kendisi için büyük engel olduğunu eninde sonunda idrak eder.

Peki bu engel nedir?

Çünkü aşk, bir kadını en üstün çıkarları karşısında bile kör eden bir tuzaktır.

Aşkın bir de olağanüstü tehlikeleri vardır ki, o da devamlı mı olacak yoksa hüsranla mı bitecek olmasıdır.

Bu sancılı süreçte, can sıkıcı ve yorucu görevler yine kadına bahşedilmiştir.

Ben bu tuzağa düşmem diyenler, kuşkusuz bu tuzağa düşenlerdir.

Aşk ne kadar çapraşık bir duygu ise de, insanın en asil meziyetlerini de ortaya çıkarır.

Aşka saygı gerekir her şeyden önce.

Ve  Fransız yazarı Balzac aşk için şöyle der:

“Hakiki aşk ebedi ve sonsuzdur. Temizdir. Beyaz saçlılarda görüldüğü halde, kalben daima tazedir,” demiştir.

AŞK ile kalın…

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR